100 ROKOV DUNAJPLAVBY
Príbehy slovenských lodí na riekach, moriach a oceánoch

Termín vernisáže: 20. 10. 2022 o 16:00 hod.
Sprístupnenie výstavy pre verejnosť: od 21. 10. 2022

Trvanie výstavy: 21.10.2022 do 30.9.2023
Usporiadateľ: Slovenské technické múzeum-Múzeum dopravy
Partneri výstavy: Slovenská plavba a prístavy, a. s., Bratislava
Stredná priemyselná škola dopravná Bratislava,
Korveta, s. r. o.
Miesto konania: STM-Múzeum dopravy, Šancová 1/B, 811 04 Bratislava

Slovenské technické múzeum sa prostredníctvom svojej špecializovanej inštitúcie Múzea dopravy od roku 2013 zameriava na dokumentáciu vodnej dopravy na území Slovenska, osobitne na rieke Dunaj.  

Dunaj ako európsky veľtok slúži od nepamäti ako dopravná tepna. Od začiatku 19. storočia sa na ňom rozvíja moderná lodná doprava. Na slovenskom úseku Dunaja postupne vznikli prístavy v Bratislave, Komárne a Štúrove. Po vzniku Československa zabezpečovala dopravu od roku 1922 plavebná spoločnosť, ktorej dnešným pokračovateľom je spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a. s.

Hlavným poslaním SPaP, a. s. je zahraničná a vnútroštátna doprava tovaru po vnútrozemských vodných cestách, doprava tovaru nákladnými člnmi, uskutočňovanie prekladu a skladovania tovaru, ako aj vykonávanie špedičnej činnosti vo vnútrozemských námorných prístavoch a prekladiskách.

Plavebné podnikanie v novovzniknutom československom štáte začalo už v marci 1919, a to vznikom Československého dunajského dopravného úradu (ČSDÚ) so sídlom v Bratislave. Československo mohlo bezplatne používať 19 remorkérov a 460 nákladných člnov z flotily  Prvej dunajskej rakúskej paroplavebnej spoločnosti (DDSG) a maďarskej plavebnej spoločnosti (MFTR). ČSDÚ si napokon prenajal od DDSG 5 parných bočnokolesových remorkérov a 44 nákladných člnov. Okrem toho dal opraviť väčší počet člnov zadržaných v Komárne. S týmto lodným parkom začal 20. októbra 1919 plavebnú činnosť ako prvý na Dunaji vôbec. Ekonomická situácia nového československého štátu sa v prvej polovici roku 1922 stabilizovala už natoľko, že štátna správa mohla začať rokovať o založení plavebných akciových spoločností na Dunaji a na Labe.

Výstava približuje storočnú históriu plavby na území Slovenska od obdobia vzniku podniku v roku 1922 až do súčasnosti. Návštevníci sa tu budú môcť oboznámiť s históriou plavebného podniku formou informačných panelov, veľkoplošných obrazov, máp, ako aj dobových artefaktov. Nebudú chýbať ani dobové dokumenty, rôzne strojné a lodné zariadenia, ktoré sa používali na lodiach na Dunaji. Prezentované budú lodné zvony, kotvy rôzneho typu, vrtule, rádiostanice. Svojou veľkosťou zaujme piest lodného motora s priemerom 3 500 mm.

Výstava osloví širšie spektrum návštevníkov všetkých vekových kategórií. Na svoje si prídu malí aj veľkí pri pohľade na unikátne modely lodí, ktoré plávali pod vlajkou plavebného podniku.

Srdečne Vás pozývame.


Výstava
100 ROKOV DUNAJPLAVBY

Pripravilo Slovenské technické múzeum-Múzeum dopravy, Bratislava
Generálna riaditeľka STM: Zuzana Šullová
Riaditeľ Múzea dopravy: Ľuboš Kačírek
Námet, scenár a výber exponátov: Martin Goduš
V spolupráci so Slovenskou plavbou a prístavmi, a. s.
Generálny riaditeľ SPaP, a. s.: Ing. Jaroslav Michalco
Odborná  a technická spolupráca: Juraj Bohunský, Stanislav Drdoš , Pavol Kara, Jiří Mandl, Erich Píš
Grafická úprava:  Aleš Marenčík

Produkcia a organizačno-technické zabezpečenie
Na výstavu zapožičali exponáty a iné dokumenty:
Slovenská plavba a prístavy, a. s., Bratislava
Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava
Korveta, s. r. o.

Copyright ©Slovenské technické múzeum Košice, 2022

STM-Múzeum dopravy ďakuje všetkým, ktorí svojou pomocou, spoluprácou, ústretovosťou, podporou a informáciami pomohli k realizácii tejto výstavy.