Výstavy

Dáždniková ulica
Nomádi Európy
Postava drotára v literatúre
Z depozitára. Štiepaná kamenná industria z hradu Devín
Meine Jugend (Moja mladosť)
100 / Sto rokov FCST
Bionika. Príroda na to prišla prvá
ČIPKOVANÉ RADOSTI – VŽDY INÁ
Farby prírody
Gemerské impresie
Kolorit slovenského ornamentu 2023
Krajina krásy. Ornament očami detí
Minerály Slovenska
Nezaberajú žiadny priestor
Ornament
Pamäť ako referencia
Vedecká hračka
Vyšívaná krajina
Výstava INDEX iMAGe – Uhol pohľadu na dnešný svet
Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe