Výstavy

Krása detskej hračky
Motýle z celého sveta
Pohľad generácií
Sloboda prejavu
Výstava kostýmov v Mlynskej doline
Osobnosti Žiliny očami Stana Lajdu
Výstava Anjelské Vianoce
Výstava Vianoce 2022
Fotografia
Po stopách Ladislava Medňanského
Across the Sediments / Naprieč sedimentmi
Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944
Čas Vianočný 2022
Jobusovky
Krása ľudového odevu
Labyrint sveta
Nespútané živly
Peter Chmela: Fragmenty okamihu
V Betleheme novina
Výstava modelov sôch Sv. Martina