Výstavy

Ľubomír Viliam Prikryl
Bývalá krajská väznica ŠtB v Košiciach
Knižnica samizdatu a exilovej literatúry R. Fibyho
Výstava “MONOPRINTY”
Výstava - Hudba
ALA v krajine farebných fantázií
Ašot Haas - Insight
Čaro objavovania - od hieroglyfov k Tutanchamónovi
Čo drôt spojil, čas nerozdelí...
Ide o stoličky
Knieža z Popradu a jeho hrobka
Králi oblohy
Od telegrafu k internetu
„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha
BA 60 - 69. ŠESŤDESIATE V BRATISLAVE
Fake News
Hrdinovia odboja
Ivan Ouhel - Rytmy / Rhythms
Kvety podzemia a kvety púšte
Kvety podzemia a kvety púšte