Pre deti

Košické Dreziny
Artista 2022
Denný tábor malých umelcov
Kultúrne leto v Petržalke 2022
Leto s Baníckym múzeom
Detský architektonický hub nájdete na Tyršáku
Zázračná ríša bábok a rozprávok v Galérii Baníckeho múzea
Leto s knihou 2022
Rozprávkové pondelky / Rodinné kreatívne dielne
HRAVO PO MÚZEU
Zázračná ríša bábok a rozprávok v Galérii Baníckeho múzea
Detský kútik Červený breh
Tvorivé dielne/ Tihányiovský kaštieľ
Prázdniny s Lacim - denné letné tábory 2022
Prázdniny s Lacim - denné letné tábory 2022
Prázdniny s Lacim - denné letné tábory 2022
Prázdniny s Lacim - denné letné tábory 2022
Denný letný tábor "Virtuálni šikovníci" 2022
Dvojjazyčný hudobný denný tábor
Dvojjazyčný hudobný detský denný tábor