Pre deti

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2023/2024
Morenky
Vyrob si svojho motýľa
Detské vzdelávacie programy
Divadlo TUŠ: „Mačky letia do Kanady“
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov
Detský svet (výstava pre malých i veľkých)
TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2023/2024
Kľúčik od rozprávky
Klub u Knihuľky - Pritúľ si ma
Tkáčska dielňa
Paličkovanie čipiek
Paličkovanie čipiek
Detské vzdelávacie programy
Hrnčiarska dielňa
Rezbárska dielňa
Rezbárska dielňa
Textilná dielňa
Všeobecná športová príprava pre deti
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov