Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 240/9
974 04 Banská Bystrica
SlovenskoĎalšie udalosti na tomto mieste konania

Letné aktivity letnej čitárne
VODA JE ŽIVOT
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2023
Letné aktivity letnej čitárne
VODA JE ŽIVOT
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
Letné aktivity letnej čitárne
VODA JE ŽIVOT
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
Moje telo moja duša
Letné aktivity letnej čitárne
VODA JE ŽIVOT
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
Letné aktivity letnej čitárne
VODA JE ŽIVOT
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB
Výstava prác Univerzity tretieho veku pri UMB