GMB - Pálffyho palác

Panská 19
815 35 Bratislava-Staré Mesto
SlovenskoĎalšie udalosti na tomto mieste konania

Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť
Tekuté piesky
Finisáž výstavy Erwin Wurm
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Tekuté piesky
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho
Tekuté piesky
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho
Tekuté piesky
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho
Tekuté piesky
Čas a príliv neberú ohľad na nikoho
Tekuté piesky