1. januára 2023 uplynulo 30 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samostatného kraja, pri príležitosti tohto výročia pripravilo výstavu 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky. V rámci nej naším návštevníkom približujeme okolnosti rozpadu Československa a formovanie Slovenskej republiky, symboliku nového štátu, jeho ústavu, jeho vstup do medzinárodných organizácii a integráciu do euroatlantických štruktúr. Počas týchto tridsiatich rokov Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, prijala spoločnú európsku menu Euro a zažila viacero významných historických medzníkov a úspechov. Slovenská republika sa tak stala stabilným štátom ako aj pevnou súčasťou modernej Európy a sveta.

Naša výstava potrvá v dňoch 26. januára 2023 až 22. marca 2023. Výstava 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky sa koná vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves.

KURÁTOR VÝSTAVY: Mgr. Juraj Pavlis
Trvanie výstavy: Od 26. 1. 2023 do 22. 3. 2023