Medzinárodný organový festival │ 25.09.2022 │ Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov │ 19:00

  • Organový recitál "IN MEMORIAM IVAN SOKOL"
  • Prvý koncert zo série BACHOVA ORGANOVÁ TVORBA: Advent
  • Johannes ZEINLER, organ

Program:

Johann Sebastian Bach: 

Praeludium in g BWV 535/1

Nun komm der Heiden Heiland BWV 699
Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 698
Gottes Sohn ist kommen BWV 724

Fuga in g BWV 535/2

Nun komm der Heiden Heiland BWV 659
Trio super Nun komm der Heiden Heiland BWV 660
Nun komm der Heiden Heiland BWV 661

Fuga in c BWV 574 (téma podľa Bononcini)

Gottes Sohn ist kommen BWV 600
Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 602
Gottes Sohn ist kommen BWV 703

Sonata 3 d-moll BWV 527

Andante

Adagio e dolce

Vivace

Herr Christ, der ein’ge Gottessohn BWV 601

Meine Seele erhebt den Herren BWV 648

Nun komm der Heiden Heiland BWV 599

Fuga sopra Meine Seele erhebt den Herren BWV 733


Partner koncertu: Občianske združenie Prešovská gotika

Dobrovoľné vstupné

Koncert sa koná v rámci 51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.