Medzinárodný organový festival │ 24.09.2022 │ Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa, Jasov │ 09:00

Celodenný Workshop zameraný na organové dielo Césara Francka pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Workshop je súčasťou 51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorého organizátorom je Štátna filharmónia Košice.

  • François ESPINASSE, lektor

Prihlasovanie účastníkov bude spustené 23. 08. 2022.

Workshop sa koná v rámci 51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.


Miesto a čas konania:

Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa v Jasove, 24. septembra 2022 so začiatkom o 9:00. Workshop bude prebiehať na zrekonštruovanom nástroji od Józsefa Angstera op. 1250 z roku 1942 (III/P/43).

Adresa kostola:
Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov, Podzámok 166/28, 044 23 Jasov

Príjazd:
Autom - možnosť bezplatného parkovania v blízkosti kláštora.

Verejnou dopravou: Autobus č. 802427 spoločnosti eurobus, a.s., s odchodom o 07:20 hod. zo stanice Košice, AS do stanice Jasov, Jednota. Cestovný poriadok alebo cez vyhľadávač.

Lektor

François Espinasse, profesor na Conservatoire national supérieur de musique et de danse v Lyone. Workshop bude prebiehať vo francúzskom jazyku s tlmočením do slovenčiny.

Prihlásenie a účastnícky poplatok

Kurzovné pre aktívnych účastníkov je vo výške 35 €, pre pasívnych účastníkov 20 €.

V cene kurzovného je zahrnutý obed pre účastníkov.

Zoznam odporúčaných skladieb

Fantaisie op. 16 (C dur)

Grande Pièce symphonique op. 17

Prélude, Fugue et Variation op. 18

Pastorale op. 19

Prière op. 20

Final op. 21

Fantaisie A dur

Cantabile

Pièce héroïque

Choral E dur

Choral h mol

Choral a mol

Sprievodný program

V cene kurzovného je zahrnuté:

  • François Espinasse - Organový recitál “Hommage à César Franck”, 23. septembra 2022 o 19:00 v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove

  • Johannes Zeinler - Organový recitál “in memoriam Ivan Sokol”, 25. septembra 2022 o 19:00 v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

  • Prehliadka nástroja v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove v nedeľu 25. septembra 2022 v poobedňajších hodinách (Dielňa Bies op. 23, 2020, III/P/38)

Ubytovanie a strava

Ubytovanie a stravu si zabezpečujú a hradia účastníci sami. Tu je zoznam nami odporúčaných ubytovacích zariadení:

V deň Workshopu bude pre účastníkov zabezpečený obed a občerstvenie v cene kurzovného.

Ďalšie informácie

Aktívni účastníci budú mať k dispozícii krátky cvičný čas na organe za účelom spoznania nástroja, akustiky a prípravy registrácie. ŠFK nezodpovedá za škody spôsobené účastníkmi workshopu. Účastníci dávajú súhlas so zhotovením obrazového a zvukového záznamu.

Kontakt: Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
stefan.ilas@sfk.sk; tel.: +421 55 2453 103 (umelecká prevádzka)

WhatsApp / Signal / Viber: +49 176 456 56 333