Pozývame vás na náš tradičný adventný benefičný koncert na podporu mamičiek s deťmi v núdzi.
Koncert sa koná pod záštitou otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Dobrovoľným vstupným príspevkom podporíte rodiny v ohrození.

Účinkujú spevácke zbory košických cirkevných škôl:

  • Detský zbor, ZŠ s MŠ sv. Gorazda
  • Sonus Sanctae Editae, Gymnázium sv. Edity Steinovej
  • Ratolesť, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
  • Aquinas, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
  • Muzika Milana Rendoša

Partner: Fuga - kultúrne centrum kresťanov, Košice