MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 a 53
8.2.2023 – 26.3.2023

Akvizície / 2010 – 2013

Pravidelná prezentácia výsledkov akvizičnej činnosti patrí medzi jednu z hlavných priorít galérie. Posledne zrealizovanou prehliadkou predstavujúcou kolekciu umeleckých diel získaných do zbierkového fondu galérie za obdobie rokov 1995 – 2006 bola výstava Prírastky 1995-2006 v  roku 2007. Úspešné roky v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov však vystriedalo obdobie všeobecnej kultúrnej stagnácie a neprajnosti, ktoré sa odrazilo aj  útlmom v získavaní nových, cenných výtvarných diel regionálnych či celoslovensky významných autorov. Aktuálna výstava Akvizície / 2010-2013 prezentuje,  vzhľadom na priestorové možnosti, výber z bohatej zbierky akvizícii Krajskej galérie v Prešove za obdobie rokov 2010 – 2013. „Novinky“ z depozitára ponúknu návštevníkom mnohé atraktívne mená slovenských autorov: M. Jordán, R. Jordán, F. Patočka, A. Gaj, M. Suchý, I. Šafranko, J. Muška  a i.

KURÁTOR: Mgr. A. Chovancová, Mgr. A. Derfiňáková
SPRÍSTUPNENIE: 8.1.2023 o 16:00


Autori: Miroslav Bucher, Martin Brezina, Slavomír Brezina, Michal Dubay, Igor Ďurišin, Andrej Gaj, Eduardo Hernandez Guerra, Ľubomír Guman, Ján Halás, Mikuláš Jordán, Rudolf Jordán, Iveta Ledererová, Július Muška, Ján Němeček, František Patočka, Michal Suchý, Ivan Šafranko, Miriam Kavuličová-Tomašiaková

Pravidelná prezentácia výsledkov akvizičnej činnosti patrí medzi jednu z hlavných priorít galérie. Poslednou zrealizovanou prehliadkou predstavujúcou kolekciu umeleckých diel získaných do zbierkového fondu galérie za obdobie rokov 1995 – 2006 bola výstava Prírastky 1995 – 2006 v  roku 2007. Úspešné roky v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov však vystriedalo obdobie všeobecnej kultúrnej stagnácie a neprajnosti, ktoré sa odrazilo aj  útlmom v získavaní nových, cenných výtvarných diel regionálnych či celoslovensky významných autorov.

Aktuálna výstava Akvizície / 2010 – 2013 prezentuje, vzhľadom na priestorové možnosti, výber z bohatej zbierky akvizícii Krajskej galérie v Prešove za obdobie rokov 2010 – 2013, kedy sa galérii podarilo obohatiť zbierkový fond o 167 diela od 18 autorov. Výstava je zameraná na prezentáciu súboru nadobudnutých diel v užšom výbere zachytávajúcom rôznorodosť žánrov umenia v priebehu niekoľkých desiatok rokov.

„Novinky“ z depozitára ponúkajú pohľad nielen na formovanie umenia, ale aj prehľad o spôsobe a prioritách nadobúdania diel do zbierkového fondu galérie. Zbierkový fond galéria budovala systematicky od základu vlastným odborným výskumom a zberom umeleckých diel. Diela do svojho majetku získavala nákupmi od autorov, súkromných majiteľov, formou dedikácií, výnimočne aj administratívnymi prevodmi. Galéria sa vo svojej podstate zameriava predovšetkým na oblasť východného Slovenska, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého územia Slovenska, sporadicky aj diela zahraničných autorov.

Značne hodnotnou je zbierka ikon a drevorezieb od 15. storočia. Avšak nadobúdanie staršieho umenia je ojedinelé a vo svojej podstate odkázané skôr na dary od autorov. O tom svedčí aj úspech v akvizičnej činnosti galérie v rámci aktuálnej výstavy.

V roku 2013 sa galérii  podarilo získať do zbierkového fondu výnimočné dielo, ikonu Sv. Jána Krstiteľa zo 17. stor., ktorej autorstvo je pripisované neznámemu ikonopiscovi. Vzhľadom na jedinečnosť diela po kultúrno-historickej, ale aj kvalitatívnej stránke, bolo dielo zaradené do súboru ikon prezentovaných v rámci dlhodobo pripravovanej stálej expozície Krajskej galérie v Prešove, pod názvom Sakrálne umenie 15. – 19. storočia. Najväčšiu akvizíciu galéria zaznamenala v roku 2012. Tvorí ju súbor výtvarných diel od jednej zo zakladateľských osobností slovenskej scénografie, Martina Brezinu a jeho syna, akademického maliara, kresliara, monumentalistu, Slavomíra Brezinu. Jedná sa o 79 diel, ktoré boli darované galérii rodinou Brezinovcov, v zastúpení už spomenutého Slava Brezinu. Súčasná výstava ponúka iba menšiu ukážku tvorby oboch autorov, vzhľadom na počet nadobudnutých zbierok a obmedzený výstavný priestor. Súbornú prehliadku výtvarnej tvorby  rodiny „Brezinovcov“ si mohla verejnosť pozrieť v Krajskej galérii v roku 2014  pod názvom Tri generácie, kde sa okrem otca a syna prezentovala aj dcéra Slavomíra Brezinu, Slávka Brezinová.

K nemenej cenným dielam získaných v sledovanom období, patrí súbor plastík z pozostalosti akademického sochára Františka Patočku. Takmer 30 skulptúr vo forme štúdií či definitívnych diel, sú dôkazom jeho intenzívneho hľadania a spracovania vlastného výtvarného názoru v rozmedzí polstoročia. Predmetné diela boli v roku 2022 zaradené aj do kolekcie jubilejnej výstavy Hľadanie výrazu – František Patočka 1927 – 2002, ktorou si galéria pripomenula túto výraznú osobnosť slovenského výtvarného umenia a jeho komornú i monumentálnu sochársku tvorbu.

K ojedinelým dielam v zbierkovom fonde galérie bezpochyby patrí grafika od kubánskeho výtvarníka a vysokoškolského profesora Eduarda Hernandeza Guerru (Povoz blúznenia, 2006), ktorú galéria získala darom od súkromného majiteľa.

Od poslednej verejnej prezentácie akvizícii zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove v roku 2007, ktorá obsahovala napríklad aj rozsiahlu kolekciu kresieb známeho prešovského maliara Mikuláša Jordána, uplynulo už neuveriteľných 16  rokov.

Plynulú a nepretržitú kontinuitu v koncepcii nadobúdania zbierok, prerušili počas celej histórie galérie, len roky 1998 – 1999 a následne 2007 – 2009. Od roku 2010 sa opätovne podarilo galérii nadviazať na „tradíciu“ v procese získavania nových prírastkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. V závere roka 2022 môžeme zhodnotiť, že počas uplynulých rokov sa fond zbierok rozrástol o 406 umeleckých diel z oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky a fotografie.

Rozsah tejto výstavy nedovoľuje venovať sa obšírne tvorbe všetkých autorov ako i problematike akvizičnej činnosti. Môžeme len konštatovať, že spôsob výberu diel sa zhoduje s akvizičnou stratégiou galérie, ktorej cieľom je obohatiť zbierkový fond  dielami výnimočnej kvality a významu s ohľadom na východoslovenský región. 

Mgr. Alžbeta Chovancová, Mgr. Astrída Derfiňáková