Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Požiarnická 1, Košice, organizátor 5. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  v rómskom jazyku s názvom „Amari romaňi čhib“, pozýva všetkých záujemcov na súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 5. apríla 2023 v Kulturparku, Kukučínova 2, Košice.

Program súťaže:  

 • 09:00 - 09:20 hod.           
  príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov
 • 09:20 - 09:30 hod.           
  zahájenie súťaže
 • 09:30 - 10:30 hod.           
  prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci základných škôl - 1. a 2. kategória
 • 10:30 - 11:30 hod.           
  prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci stredných odborných škôl a gymnázií- 3. kategória
 • 11:30 - 12:30 hod.           
  prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci konzervatórií - 4. kategória
 • 13:00 - 13:30 hod.           
  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

Cieľ súťaže:

 • rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k rómskej literatúre,
 • prostredníctvom interpretácie umeleckých textov rozvíjať emocionálne a estetické cítenie žiakov.