Pozývame Vás na 19. ročník medzinárodného festivalu ANIMOFEST- festivalu študentských animovaných filmov stredných škôl, ktorý sa uskutoční dňa 11.6.2024 o 9,00, v športovej hale SŠUPAT, Vlastenecké námestie 1, 851 01  Bratislava.

Počas trvania festivalu, uvidíte súťažné animované a hrané filmy z celého sveta, módnu prehliadku odevného dizajnu našej školy a vyhodnotenie súťažných kategórií: ANIMOFEST, UAT GRAPHIC, UAT PHOTO, UAT FASHION A UAT FILM.

Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST vznikol ako cena riaditeľky SŠUP animovanej tvorby za najlepší animovaný film roka, a to predovšetkým z dôvodu konfrontácie študentov (maturantov) našej školy so študentmi – stredoškolákmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia filmov na ANIMOFESTE, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a  tvorbu nevyhnutná. Vytvoriť a ďalej rozvíjať festival animovaných filmov na Slovensku je aj snahou prispieť k oživeniu animovanej tvorby a rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii. Vzhľadom na jedinečnosť podujatia, ktoré je špeciálne venované študentom stredných škôl, ANIMOFEST, ako Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, prispieva nielen k napĺňaniu koncepcie komplexného umelecko-odborného vzdelávania v oblasti animovanej tvorby v rámci Slovenskej republiky, ale aj k rozvoju animovanej tvorby v medzinárodnom kontexte.

 

Mgr. Viera Zavarčíková, zriaďovateľka a generálna riaditeľka SŠUP animovanej tvorby

Ako nás nájdete : MHD

88,83,84,99 /autobusy/ - zastávka Jungmanova - budova školy stojí cca 300m od zastávky

95,97, /autobusy/, 1,3, /električky/ - zastávka Farského, pri TPD, 500m od školy