Výstava v rámci festivalu Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie

Rozšírenie maľby a kresby o tretiu až štvrtú dimenziu – čiže do štruktúry časopriestoru – je základným charakteristickým znakom tvorby Barbary Höller. Svojou prácou opierajúcou sa o znásobenie línie predstavuje nepostrádeteľný prínos pre súčasný dialóg.  Höllerovej koncepčný prístup poskytuje jej esteticky príjemným dielam aj intelektuálne potešenie. (Maria Christine Holter)

VERNISÁŽ: 28. JÚN (štvrtok) o 17.00
Trvanie výstavy: do 29. júla 2018