Básnik s ohnivou dušou –  Petőfi v Lučenci
"Láska vynahrádza všetko, ale lásku nič nevynahradí."

Vernisáž výstavy: 21. 4. 2023,16.30
Miesto: Novohradské múzeum a galéria,  Námestie Kubínyiho 38/3, Lučenec
Kurátori: Andrea Németh Bozó, István Böszörményi
Trvanie výstavy: 21. 4. 2023 – 22. 10. 2023
Partner: Základná organizácia CSEMADOK Lučenec


2023 je rokom 200. výročia narodenia svetoznámeho maďarského básnika slovenského pôvodu, revolucionára Sándora Petőfiho. Vďaka tomu tento rok je bohatý na programy, výstavy a iné kultúrne aktivity viažuce sa k básnikovi.  Keďže Petőfi precestoval vtedajšie Uhorsko, sotva sa nájde také miesto, ku ktorému sa neviaže nejaká spomienka na básnika.

Svoju cestu do Horného Uhorska v roku 1845 zaznamenal vo svojich cestopisoch, ktorú predstavuje séria piatich výstav s názvom Po Petőfiho stopách v Gemeri a Novohrade, ktorú realizuje v rámci spoločného cezhraničného projektu päť inštitúcií - dve z Maďarska a tri zo Slovenska: MNM Palóc Múzeum v Balážskych Ďarmotách, MNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeum v Sečanoch, Gemersko-malohontské Múzeum v Rimavskej Sobote, Hradné múzeum Fiľakovo a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.

Výstava v Novohradskom múzeu a galérii s názvom Básnik s ohnivou dušou predstaví momenty z Petőfiho pobytu v Lučenci. Hlavnou témou výstavy je láska. Petőfi počas svojho pobytu v meste v roku 1845 napísal aj dve básne – Slečne Vilme P. a Krajčírka, ktoré zapadajú medzi dva výrazné cykly jeho ľúbostnej poézie a ktoré formovali básnikovu predstavu o ​láske. Petőfiho zážitky z Lučenca, jeho zoznámenie sa s dvomi lučeneckými múzami a spomienky tamojších priateľov a známych spájajú básnika s mestom.

Cieľom výstavy je priblížiť prostredie Petőfiho návštevy v Lučenci dobovými predmetmi a zariadením, vyzdvihnúť najdôležitejšie detaily, evokovať prostredie zo života dvoch múz - mestskej dievčiny a chudobnej krajčírky, ktoré neskôr básnika uvádzajú do vyšších sfér lásky – k jeho skutočnej a naplnenej láske k Júlii Szendreyovej.

Paralelne s jeho sobášom vstupuje do obrazu téma revolúcie a vojny za nezávislosť, ktorá vytvára ďalšie spojenie s mestom: v lete 1849, niekoľko dní po Petőfiho zmiznutí v bitke pri Segesvári, jedna z ruských armád povolaných na potlačenie vojny za nezávislosť Uhorska zničila mesto Lučenec. Táto udalosť znamenala najtragickejší zlom v dejinách mesta.

Realizáciu výstavy podporil NKA - Národný kultúrny fond Maďarska