Názov podujatia: Bývalá krajská väznica ŠtB v Košiciach
Miesto konania: Pribinova 1, budova Štátnej vedeckej knižnice
Trvanie podujatia: 1.september - 31.december 2024
Vstup: každý štvrtok o 8:00, 9:00, 10:00, 12:00
Rezervácia:
 potrebné sa registrovať na vstup cez jednoduchý formulár na stránke mok.sk/expozicie

Kapacita: max 25 osôb (v prípade väčšej skupiny nás kontaktujte)
Dĺžka: 1 hod
Jazyk: SK

Prvá takáto expozíciu svojho druhu na Slovensku.

V budove súčasnej Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1 máme expozíciu, ktorá sa venuje bývalej krajskej väznici ŠtB. Približujeme tvrdé praktiky vypočúvania a celý systém nezákonnosti vykonávaných na politických väzňoch.
Odprezentujeme Vám základné fakty, ukážeme 3D model budovy väznice a zachovanú celu.

BÝVALÁ KRAJSKÁ VÄZNICA ŠtB V KOŠICIACH, Pribinová 1