150. rokov od založenia múzea si pripomenieme aj jubilejnou výstavou Dary a darcovia, ktorá prezentuje vznik Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1872, jednotlivé osobnosti, ktoré stáli pri zakladaní múzea a mapuje jej významné medzníky do súčasnosti. Na výstave budú predstavené najreprezentatívnejšie zbierkové predmety z takmer všetkých zbierkových fondov nachádzajúcich sa v múzeu. Okrem zbierkových predmetov výstava predstaví aj osobnosti darcov, ktorí svojimi donáciami zveľadili zbierkové fondy múzea.