V sobotu 28. októbra 2023 sa uskutoční prvý ročník festivalu “Deadline” v košickej Tabačke, ktorý ponúkne láskavé - umelecké - liečivé - hravé - edukačné - humorné - chut- né - múdre - citlivé a všelijaké iné stretnutia so smrťou v 4 sekciách:

 • UMENIE │ HRA │ EDUKÁCIA │ JEDLO 

festival je určený pre širokú verejnosť, rodiny s deťmi, dospelých, seniorov, teenagerov, kohokoľvek

Téma: SMRŤ mexickým štýlom - v prijatí a vďačnosti, čím chceme scitlivovať prístup ku smútiacim i k vlastnej smrteľnosti

vstupné zadarmo


Program na celý deň pre každého:

 • UMENIE (tvorivé dielne - výroba kvetových čeleniek, linoryt v štýle Frida Kahlo, maľovanie na tvár - lebky, , zážitkové bábkové divadlo, koncert)
 • EDUKÁCIA (5 riadených diskusií v témach: duševné zdravie, zomieranie, smrť, smútenie, rozlúčka)
  DISKUSIE V KINE MODEROVANÉ OĽGOU VALENTOVOU
  • 10:00 – 11:00 h – Duševné zdravie, smrť, prevencia
  • 11:00 – 12:00 h – Predstavenie ľudí so skúsenosťou – možnosť individuálnych rozhovorov
  • 13.00 – 14:00 h – Zomieranie
  • 15:00 – 16:00 h – Obrady poslednej rozlúčky
  • 17:00 – 18:00 h – Smútenie
 • HRA (výstava V hlave od Bibiany, inscenované čítanie)
 • JEDLO i pitie v mexických chutiach
 • FUNUS TRHOVISKO (pozývame firmy, ktoré sú pre nás príkladom dobrej praxe ako pracovať s pozostalými a robiť posledné rozlúčky - pohrebníctvo, kamenárstvo, kvetinárstvo, amfory, odevy, ale sme otvorení aj čomukoľvek inému)