15. jubilejný ročník Vám prinesie znova bohatú nádielku enviromentálných diskusií, workshopov, filmov. Samozrejmosťou je edukatívna činnosť s deťmi na tému životného prostredia a jeho ochrany a tiež bohatý kultúrny program. Viac Vám predstavíme čoskoro.


IDEA

Festival EKOFEST (Otvorenie Trnavského leta)

Benefičný environmentálny open-air festival EKOfest vznikol v roku 2008 v Trnave ako jediný svojho druhu na Slovensku a odvtedy sa pravidelne koná každé leto. Benefit – výťažok z EKOfestu je každý rok venovaný na životné prostredie resp. výsadbu zelene v meste. Zameraný je najmä na:

  • vyjadrenie túžby po zlepšení stavu životného prostredia, prírody a ich ochrany
  • zlepšenie a rozšírenie zelene a prírody
  • podporu vytvárania zdravšieho a ekologickejšieho mesta
  • podporu environmentálneho a ekologického prístupu účastníkov k svojmu životnému prostrediu, napr. aj výsadbou zelene v meste Trnava, do ktorej bude zainteresovaný každý účastník festivalu
  • rozšírenie a ovplyvnenie povedomia ľudí smerom k zvýšeniu zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu a prírode
  • podporu vytvárania trvalo udržateľného rozvoja resp. rozvoja limitovaného zdrojmi, kapacitou a najmä únosnosťou biosféry, ktorej regeneračné schopnosti nebudú pri rozvoji narušené
  • podporu zastavenia znečisťovania vzduchu, vody, pôdy, ktoré ničí zdravie a životné prostredie nielen samotným znečisťovateľom, ale aj ostatným, ktorý nie sú do znečisťovania priamo zainteresovaní a zároveň spôsobuje odumieranie rastlinných a živočíšnych druhov

Pevne veríme, že si v bohatej a pestrej ponuke EKOfestu opäť aj tento rok nájdete to svoje a pomôžete pri napĺňaní jedinečnej myšlienky.