Konkrétne leto s výstavou francúzskeho sochára Fabricea Ainauta

Výstava v rámci festivalu Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie

Francúzsky sochár Fabrice Ainaut bude hosťom prvej edície KONKRÉTNEHO LETA - prehliadky súčasných európskych tendencií v geometrickom umení, ktorá je nástupníckym podujatím prehliadky SOCHA A OBJEKT.

Fabrice Ainaut predstaví svoje diela na samostatnej výstave vo Francúzskom inštitúte, no v rámci Konkrétneho leta budú v galérii Umelka predstavené diela i ďalších francúzskych či vo Francúzsku tvoriacich autorov Joanicka Becourta, Miliju Belica, Bogumily Strojnej a Rolanda Orepüka.

Vernisáž: štvrtok 28. júna o 18.00
Trvanie výstavy: do 29. júla 2018

Miesto výstavy: Galéria Francúzskaho inštitútu na Slovensku


Fabrice Ainaut
Ako nasledovník minulých generácií konštruktivistov, Fabrice Ainaut svojím vlastným spôsobom pristupuje k rozvíjaniu tohto kombinatoricky mnohotvárneho fyzického vyjadrenia, z ktorého si dokázal osvojiť metódy pre čo najprenikavejší účinok narúšajúci kódy vnímania viazané k zotrvačnosti obrazu. Spočiatku si vo svojej  tvorbe prechádza inštanciami geometrickej ortodoxie v tradícii Ardena Quina, ktorý odporúčal postup transformovateľného obrazu, postupne však nadobúda svoju vlastnú autonómiu, zaujíma sa o africké umenie, nadchýna sa pre sériové systémy a obracia sa k pohybu a jeho vpisovaniu do priestoru, čo najbližšie k inováciám súčasného sveta.

Toto je prístup k tvorbe naplnený ideami a perspektívami v harmónii s našou dobou. Skrátka dielo Fabrice-a Ainauta, tak nepokojné ako súdržné, ponúka viac ako len prísľuby. Je pripravené na budúcnosť.

Gérard XURIGUERA (úryvok)