Spoznajte s nami pestrosť prírody v jednotlivých odtieňoch farebného spektra, ktoré ako ľudia dokážeme vnímať. Príroda totiž nie je jednotvárna, každý farebný odtieň má pre daný organizmus význam a je dôležitý pre jeho rast, vývin a rozmnožovanie.