Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra – Múzeum keramickej plastiky v spolupráci s nórskym Telemark museum a Mestom Modra Vás pozývajú na prehliadku novej expozície Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe. Predstavuje vznik a históriu figurálnej tvorby v Modre od jej najvýznamnejších predstaviteľov až po súčasnú výtvarnú scénu.

Na území Slovenska vzniklo v minulosti viacero stredísk, ktoré sa venovali výrobe keramiky. Do vývoja keramickej plastiky sa najvýraznejšie zapísali dielne v Stupave a v Modre. Základom výroby cielenej na keramickú figurálnu tvorbu bola modranská keramická dielňa. Figurálnu tvorbu tu koordinovali niekoľkí profesionálni umelci, ktorí poskytovali potrebné technologické a výtvarné usmernenie. Od roku 1945, s nástupom novej generácie keramikov do modranskej dielne, zaznamenala keramická figurálna plastika výraznejší vzostup. Spomedzi figuralistov vynikol okrem Ferdiša Kostku najmä Ignác Bizmayer. Dlhodobé štúdium a zberateľská práca mu pomohla sformovať vlastný umelecký výraz, vďaka ktorému sa stal vzorom pre ďalšie generácie figuralistov a hranice ľudového umenia posunul do roviny profesionálneho umenia. Na pôde modranskej dielne predznamenal vznik nového odboru. S modranskou dielňou je spätá aj tvorba ďalších keramikov, ktorí sa popri maľovaní, retušovaní a tvorbe džbánkov venovali aj keramickej plastike: Milan Skarčák, Imrich Kóňa, Gustav Šebo, Viliam Peško, Richard Hoz, Ján Sklenár, Jozef Barčík, Vincent Labaj, František Polakovič a ďalší.

Realizácia novej expozície v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra – Múzeu keramickej plastiky, ktorá predstavuje vznik a históriu figurálnej tvorby v Modre od jej najvýznamnejších predstaviteľov až po súčasnú výtvarnú scénu, je jedným z hlavných výstupov projektu s názvom Deň hliny – Čaro hliny, financovaných z grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP.

Pre verejnosť bude expozícia sprístupnená od 26. marca 2023.