Medzinárodný organový festival Ivana Sokola │21.09.2023│Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa, Jasov│19:00


„… v rôznych formách a štýloch”
Karl Ludwig KREUTZ, organ

Program:

Koncert organovej improvizácie

Festival - Prelude
v anglickom neskororomantickom štýle

Triosonate
v nemeckom barokovom štýle
1. Moderato
2. Largo
3. Vivace

Lied ohne Worte [Pieseň bez slov]
v štýle nemeckého romantizmu
Abendstimmung [Večerná atmosféra]

Flötenuhrstück
v štýle viedenského klasicizmu
Allegretto

Zwei slowakische Tänze [Dva slovenské tance]
v modernom štýle
Čerešnička
Tancuj

Symphonie
vo francúzskom romantickom štýle
1. Allegro moderato
2. Fuge - quasi scherzando
3. Intermezzo
4. Romance
5. Finale

Všetky improvizácie na vybrané témy alebo na návrhy melódií z publika.

Partner koncertu: Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov


Podujatie je súčasťou 52. ROČNÍKA MOFIS.