Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach – Domom remesiel pripravili reinštaláciu výstavy „Koleso, koleso, okolesilo si sa“. Výstava prezentuje tradičnú drevenú hračku a jej prieniky do dizajnu v dialógu minulosti a súčasnosti.

Názov výstavy: Koleso, koleso, okolesilo si sa
Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach – Dom remesiel, Hrnčiarska 9, Košice
Trvanie výstavy: 30.1.-14.4.2024
Otvorenie výstavy: 30.1.2024 o 17.00 hod.
Otváracie hodiny: ut-ne, 9.00-17.00
Vstupné: podľa cenníka
Kurátorka: Mgr. art. Andrea Rolková

Webové stránky:
https://www.vsmuzeum.sk/koleso-koleso-okolesilo-si-sa/
https://www.vsmuzeum.sk/portfolio-item/dom-remesiel/
https://uluv.sk/podujatia/koleso-koleso-okolesilo-si-sa-ke/

Koleso už tisíce rokov pomáha ľuďom uľahčiť si prácu. Je symbolom pokroku a geniálnym vynálezom, ktorý hýbe svetom. Motív kolesa, kruhu, točenia je v tradičnej kultúre všadeprítomný. Ornamenty, výšivky, hrnčiarsky kruh, košikárstvo, drotárstvo, ale aj ľudový tanec či v kolobehu času sa opakujúce výročné zvyky. Rozmanitosť foriem úžitkových predmetov a zároveň nápaditosť a dôslednosť predchádzajúcich generácií tvorcov je hlbokým inšpiračným zdrojom aj pre súčasných mladých dizajnérov a výrobcov.

Nesmrteľná drevená hračka nesie v sebe jednoduchosť, prostotu, vychováva k trvalým hodnotám a úcte. Výstava prezentuje tradičnú drevenú hračku v troch líniách – minulosť (múzejné exponáty), súčasnosť (majstri výrobcovia) a budúcnosť (umelecké školy, dizajnéri). Kurátorka výstavy Andrea Rolková približuje jej obsah slovami: „Pozrieme sa, ako s motívom kolesa pracovali v oblasti hračiek naši predkovia a ako túto tému uchopujú tvorcovia dnes. Súčasný život je ovplyvnený globalizáciou, stresom a vyčerpávaním prírodných zdrojov. Aj na poli výroby hračiek sme svedkami prílevu množstva výrobkov rôznych materiálov, farieb, funkcií i interaktívnych riešení. Drevené hračky však ponúkajú oveľa viac. Zamatová hladkosť dreva spolu s dômyselným riešením býva účelná dlhé roky a hračka sa dedí z generácie na generáciu.“

Výstava v košickom Dome remesiel potrvá od 30. 1. 2024 do 14. 4. 2024.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel. Viac o aktivitách ÚĽUV-u: www.uluv.sk.

Zdroj: Ústredie ľudovej umeleckej výroby