Na kultúrno – jazykových kaviarňach môžete očakávať neformálne rozhovory v rôznych svetových jazykoch, rovnako v slovenčine či ukrajinčine pri káve/čaji alebo menšom občerstvení. Konať sa budú každý druhý pondelok a zaostrené bude zakaždým na iné tému. Zvedavosť a otvorenosť sú veľmi vítané. 🙂
Komunitné podujatia v Košiciach môžeme realizovať vďaka partnerstvu so Syntax-Systems Slovakia.

At the cultural and language cafes, you can expect informal conversations in various world languages, as well as in Slovak and Ukrainian, over coffee/tea or light refreshments. They will take place every other Monday, with a focus on different topics each time. Curiosity and openness are highly welcome. 🙂
Community events in Košice can be realized thanks to the partnership with Syntax-Systems Slovakia.