Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy je predĺžená až do konca júla 2023! 

Viacvrstevná výstava inštalovaná v atraktívnom rokokovom Apponyiho paláci má za cieľ ukázať vývoj mesta ako urbanistického celku, ktorý ovplyvňuje život svojich obyvateľov*liek, a prostredníctvom artefaktov, fotografií, grafík a archívnych prameňov ukazuje, ako sa Bratislava menila z pohľadu regulácie rieky Dunaj, priemyselnej revolúcie, vývoja mestských privilégií či urbanizmu.

Zásadným prvkom výstavy je priblíženie konkrétnych i anonymných príbehov obyvateľov*liek mesta cez predmety každodennej potreby, fotografie a artefakty súvisiace s ich profesiou. Autori*rky pod vedením kurátorky Eleny Kurincovej zakomponovali do výstavu aj silnú digitálnu vrstvu.

Zakúpenie vstupenky a vstup na výstavu je možný z pokladne Apponyiho paláca aj zo Starej radnice.