Individuálna výstava autora mladej generácie (*1991) je výberom minimalistických objektov a veľkoformátovej meditatívnej maľby. Hrehov sústredený tvorivý princíp analyzuje témy rituálu, prázdna, vzťahy gesta a formy a celkového (ne)potenciálu vnímania. Skrze minimalistický vizuálny jazyk sme konfrontovaní s dichotómiou materiality a jej popretia. Redukcia znakov sústredí pozornosť na formu bez vyprázdnenia ideového významu. Tou je práve potenciál neprítomnosti a bytia v ňom. Prázdno ako pozitívny princíp vychádza z ikonografickej idei mandorly, brány, v autorovom výraze depersonalizovanej o figuratívny motív Krista či iného svätca. Priestor sa tu javí metafyzicky, voľný k metaforickému vstupu či prechodu. Inštalačný zámer v troch separátnych spotoch priestoru galérie podporuje významový naratív cesty – putovania – ako atribútu osobnej profánnej spirituality. Autorom navrhnutá vizuálna stratégia predpokladá pozorného vnímateľa, ktorý akceptuje limity kánonu klasických médií a oddá sa lynchovskému „putovaniu bez pohybu“. Traverz je rovnako oporný artefakt ako aj prechod cez priesmyk.


Martin Hreha je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D). Zúčastnil sa početných samostatných (Photoport, Bratislava, Off/Format, Brno) a kolektívnych výstav (Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica). Žije a tvorí v Prešove.


Názov výstavy:TRAVERZY
Termín výstavy: 9. 11. 2023 - 30. 1. 2024
Vernisáž výstavy: štvrtok, 9. 11. 2023 o 17.00

Miesto / kontakt:  Krajská galéria v Prešove – kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja, Hlavná 51, 080 01 Prešov – Malá sieň – Prechod – Konferenčná sieň