Martin: Prednášky

Ako riadiť firmu a motivovať ľudí • Žilina
Inovatívne prístupy vo vzdelávaní a komunikácii s deťmi so špeciálnymi potrebami aj intaktnými deťmi na ZŠ a SŠ
Stratená Žilina 3
Vzťahy v rodine a ako ich zmeniť k lepšiemu