Martin: Prednášky

Modlitba a medziľudské vzťahy
Prednáška o finančnej gramotnosti (vzdelávanie pre dospelých)
Jana Hubinská – Kanadské dobrodružstvo s odskokom na Aljašku
Beseda s Marekom Vagovičom ku knihe Padreho klan (ZA)
Prednáška o finančnej gramotnosti (vzdelávanie pre dospelých)
Nepokaz ma mamko... | Žilina