Martin: Výstavy

Ivan Hálek
Just a natruc opäť v knižnici
Osobnosti Žiliny očami Stana Lajdu
Výstava 25. výročie Spojenej školy internátnej
Výstava - Nežná revolúcia
8 deka múzea
Krajina plná ticha a pokoja
SLOvensko SLOvinská dimenzia
Tak trochu z Cont-Artu
Vtáčia kriminalita
Otvorený archív Fraňa Štefunku
Pamäť Turca
Krajina plná ticha a pokoja
SLOvensko SLOvinská dimenzia
Tak trochu z Cont-Artu
Vtáčia kriminalita
8 deka múzea
Krajina / Za obrazom
Vincent Hložník (stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca)
Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila