Cieľom výstavy je selekcia plagátovej tvorby tých najlepších grafických dizajnérov, ktorí sa zapísali do viac ako tridsaťročnej histórie trvania medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava. Jednou z cien na súťaži je aj Master´s Eye Award, ktorá je udeľovaná pre medzinárodne uznávanú osobnosť grafického dizajnu.

Usporiadateľom medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava je od roku 1991 Galéria Jána Koniarka v Trnave a môžeme ju považovať za jednu z najdlhšie sa periodicky opakujúcich akcií grafického dizajnu na Slovensku.

Výstava predstavuje grafických dizajnérov zo Slovenska i rozličných kútov sveta s ich individuálnym vizuálnym prejavom. Je postavená ako prehliadka rôznych autorských prístupov k tvorbe plagátu – k tematickej rôznorodosti, rôznorodosti práce s typografiou, materiálom, spôsobom tlače. Tematicky sa na výstave dajú sledovať tri okruhy: „plagát pre plagát“, divadelné plagáty a plagáty, ktoré reflektujú rôzne spoločenské problémy. Výber jednotlivých prác nemá byť len pripomienkou toho, čo sa udialo, ale aj zrkadliť súčasný stav spoločnosti a problémov, ktoré sú stále aktuálne už desaťročia. Zároveň ukazuje, akým vývojom prešla plagátová tvorba.

Miesto: Galéria pri komíne, Historická účelová budova
Trvanie výstavy: 9.2. – 10.5.2023