Mičinský pitvor

Divadelno - hudobný festival pre celú rodinu

Divadelno-hudobný festival Mičinský pitvor vo svojom 8. ročníku opäť prinesie fenomén “Nového cirkusu”. Nečakajte v ňom však drezúru smutných zvierat, ale nezabudnuteľné umenie veselých klaunov, akrobatov, hercov a hudobníkov. Náš jedinečný festival sa uskutoční 9. – 11. júna 2023 na Hornej Mičinej. Prinesie množstvo divadelných predstavení, koncertov, diskusií, workshopov i aktivít pre všetkých umeniachtivých, bez rozdielu veku a schopností.

…bude to cirkus!

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 


Účinkujúci: 

KRISTÍNA TORMOVÁ - patrónka festivalu

Vstupnépermanentka 35€ / 1-dňový vstup 20€

Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. 


Permanentka oprávňuje k vstupu na festival počas 3 dní, avšak nezahŕňa vstup na predstavenia Teatro Tatro, vstupenky na predstavenia Teatro Tatro sa predávajú samostatne.

Teatro Tatro: Cirkus Charms - Futbalové ihrisko Horná Mičiná (Šapitó Teatro Tatro)