Hlavná železničná stanica Košice

Staničné námestie 11
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovensko



Ďalšie udalosti na tomto mieste konania

Vychodňarsky mikulášsky expres