Krajská galéria v Prešove

Hlavná 51
080 01 Prešov
SlovenskoĎalšie udalosti na tomto mieste konania

+ alebo „doľava X doprava" / „hore X dole"
Anton Baša: Ticho
Peter Smik: Keramika
Práci česť! V kove
Vladimír Ossif: Duch m(i)esta /New York-Bratislava Havana
+ alebo „doľava X doprava" / „hore X dole"
Anton Baša: Ticho
Peter Smik: Keramika
Práci česť! V kove
Vladimír Ossif: Duch m(i)esta /New York-Bratislava Havana
+ alebo „doľava X doprava" / „hore X dole"
Anton Baša: Ticho
Peter Smik: Keramika
Práci česť! V kove
Vladimír Ossif: Duch m(i)esta /New York-Bratislava Havana
+ alebo „doľava X doprava" / „hore X dole"
Anton Baša: Ticho
Peter Smik: Keramika
Práci česť! V kove
Vladimír Ossif: Duch m(i)esta /New York-Bratislava Havana