Mestské kultúrne stredisko

Nám. A. Hlinku č.1
953 01 Zlaté Moravce
Slovensko



Ďalšie udalosti na tomto mieste konania

Pavol Hammel - Srdce bez anjela
Smejko a Tanculienka - Poď von!
Strýko Baltazár - Dobrodružstvo v Afrike
Zdeněk Izer - Na plný coole!