Divadelný ústav pozýva na 14. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2023, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

Tri najdôležitejšie atribúty, ktoré charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska Noć kazališta. Stovky európskych divadiel sa počas jednej noci spoja a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky.

Myslíme si, že Noc divadiel je výnimočnou príležitosťou zviditeľniť divadelné aktivity, ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu s kolegami z iných divadiel a kultúrnych inštitúcií a posilniť vzťah s publikom.

......

Pozri kompletný program na www.nocdivadiel.sk

Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

Veľmi sa tešíme, že "Sen noci divadelnej" budeme zdieľať v 27 obciach a mestách na Slovensku s 53 subjektami, a to divadlami, kultúrnymi centrami a školami: 

Banská Bystrica, Bernolákovo, Bratislava, Brezno, Drahovce, Kladzany, Kostolište, Košice, Malacky, Martin, Medzibrod, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Ružomberok, Senec, Spišská Nová Ves, Tesáre, Topoľčany, Trakovice, Trenčín, Trnava, Výčapy-Opatovce, Zohor, Zvolen

Vidíme sa v divadle! 🫶