Výstava fotografií pôvodných majiteľov kaštieľa, umiestnená do neskorobarokového salóniku. 

Vystavované budú reprodukcie (kópie) takmer 50-tich obrazov a fotografií zo zbierok múzeí, galérií a archívov v ČR, Maďarsku, na Slovensku a taktiež zo súkromných zbierok.

Výstava potrvá: do 31. 08. 2023

Kontakt a informácie: prezentacia@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk, FB: Slovenské technické múzeum