Nech vám padne na úžitok - unikátna výstava putuje do Košíc

Výstava s nevšedným názvom od výnimočnej autorky

Remeselnícky inkubátor (RINK) v  spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom a Východoslovenským múzeom - kultúrnymi zariadeniami Košického samosprávneho kraja, pozývajú nadšencov umenia na autorskú výstavu keramikárky Amálie Holíkovej do Domu remesiel v Košiciach.  Slávnostné otvorenie výstavy Nech vám padne na úžitok, ktoré v sebe skrýva niekoľko prekvapení sa uskutoční 30. novembra 2022 o 16.00 hodine. V prípade priaznivého počasia autorka predvedie aj exkluzívnu  ukážku výpalu v raku peci.

Japonské slovo Raku znamená radosť. Tento stav mysle sprevádza najmä poslednú fázu technológie výroby, teda samotný výpal.  Výsledok výpalu je do istej miery ovplyvniteľný, avšak  stále v sebe nesie veľkú dávku nepredvídateľnosti. Práve toto napätie, okrem fyzickej prítomnosti ohňa a dymu,  je najväčším zdrojom radosti,“ približuje očakávané prekvapenie a zážitok z procesu výpalu manažér RINK Peter Novotný.

Amália Holíková je pôvodom z Košíc, no v súčasnosti žije v dedinke Háj v Slovenskom krase. Ako sama uvádza, už ako žiačka základnej školy sa často zaoberala odkresľovaním maľovaných motívov na tanieroch. Na výtvarnej občas modelovali z hliny, čo ju ovplyvnilo natoľko, že okrem iných detských snov sa chcela venovať práve hrnčiarstvu. K definitívnemu rozhodnutiu naučiť a venovať sa tvorbe úžitkovej keramiky však u nej došlo až po tridsiatke. Svoj pracovný čas venuje predovšetkým práci v dielni, lektorovaniu kurzov, workshopov hrnčiarstva a občas aj stavbám vypaľovacích pecí podľa historických predlôh.

Rôznorodosť techník tvorby keramiky prináša veľké dobrodružstvo a to je absolútna potreba v mojom živote.  Rada skúmam podstatu vecí a práve toto mi umožňuje napríklad tvorba kópií pravekej keramiky. Stačí nájsť vhodnú hlinu, vypracovať ju, vytvoriť nádobu a vypáliť ju v jame,“ uviedla autorka výstavy.

Návštevníci výstavy môžu obdivovať skvelý prierez z bohatej tvorby Amálie Holíkovej, ako aj  produkty zhotovené rôznymi technikami. Tak Raku, ktorá  pochádza z Japonska a je stará vyše päťsto rokov, ako aj zadymovanú keramiku, ktorú je možné vytvoriť výlučne špeciálne vedeným výpalom v poľných peciach. Samozrejme, nebude chýbať ani úžitková keramika, ktorá v sebe nesie skrytú stopu kultúrneho odkazu širšieho regiónu, odkiaľ autorka pochádza. Ako sama hovorí: „Nič konkrétne, vykalkulované, len celoživotný vplyv predmetovej kultúry daného miesta.“

Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. novembra 2022 o 16:00 hod. v Dome remesiel na Hrnčiarskej 9/A v Košiciach a záujemcovia si ju budú môcť vychutnať až do konca marca.

Aktuálne informácie zo života RINK-u nájdete na stránke www.remeselnickyinkubator.sk a na našich sociálnych sieťach.

Tešíme sa na Vás!