Dialóg poetiek a básnikov v slovenskej literatúre

Hudobno - poetické pásmo  "Nepovinne po víne" štartuje cyklus večerov, ktoré sa budú venovať slovenskej poézii v inom šate. Tzv. povinná literatúra, ako ju poznáme zo školy, vstúpi do dialógu s nepovinnou, ktorá by sa však možno mala stať povinnou. Nadčasové.  Premenené do hudby a autentických výpovedí zo života. Divákom ponúkame večer, kedy víno naberá symbolický význam. Pravdy, otvorenosti, humoru, dojatia, no otvára aj tému alkoholizmu v slovenskej literatúre a jeho dopadu na osudy ľudí podané cez poéziu.

Divák sa dozvie viac aj zo života samotných autorov, ich prepletenia vo vzťahoch i tvorbe a bude ich vedieť zaradiť historicky aj do kontextu doby, v ktorej tvorili. Historicky sa budeme venovať najmä autorom 20. storočia, no navštívi nás aj Janko Kráľ s posolstvom z minulosti.

O umelecký zážitok sa postará farebnosť hlasov našich protagonistov ako sú pán Ján Mistrík, Karin Olasová, Dárius Koči, Monika Drgáňová, Lukáš Pišta, s hudobnými kompozíciami a sprievodom Andrey Bučko.

dramaturgia a hudba: Andrea Bučko


Odporúčame aj ako organizované/doobedné predstavenie pre školy

Chcete zabiť dve muchy jednou ranou? Chcete ukázať žiakom krásu poézie a umeleckého prednesu a zároveň ich posunúť bližšie k maturitnému učivu? Tak neváhajte a  určite zavítajte k nám. Srdečne vás pozývame na poetické pásmo, ktoré pomôže žiakom objaviť lásku k poézii a zároveň sa lepšie pripraviť na maturitu. 

V prípade záujmu kontaktujte:

Ľuba Barysz
e-mail: luba.barysz@novascena.sk
Tel: +421 2 204 88 530
Mobil: +421 905 801 844 

Jarmila Stodolová
E-mailjarmila.stodolova@novascena.sk
Tel: +421 2 204 88 515


 

OBSADENIE
Maša Haľamová, Mila Haugová: Karin Olasová
Krista Bendová, Mirka Ábelová: Monika Drgáňová
Ivank Krasko, Ján Kostra, Ján Smrek, Ľubomír Válek, Milan Rúfus: Ján MistríkDárius Koči
Janko Kráľ: Lukáš Pišta
Rozprávačka, Timrava, Šoltésová: Andrea Bučko