Oslávte Nový Rok v srdci Bratislavy: Silvestrovský večer v LOCLUBE!

Keď sa Bratislava rozžiari tisíckami svetiel a ohňostrojov, prečo nezažiť túto magickú noc v jednom z najprestížnejších miest? Vstúpte do sveta LOCLUBu a nechajte sa unášať vlnami skvelej zábavy, tanečných rytmov a gurmánskych pôžitkov.

Prichystali sme pre vás gourmet zážitok, ktorý zahreje vaše srdce ešte predtým,ako zaznie polnočné bitie hodín:

  • Iskriace sa Prosecco na uvítanie? Áno, prosím! Začnite večer správne a nechajte sa očariť týmto osviežujúcim nápojom.

  • Ako predjedlo? Bruschetta s lahodným pomodorom. Jednoduché, ale skvelé, chutné.

  • Hlavný chod? Zvoľte si! Pre milovníkov mäsa máme bravčovú panenku s pyré so zeleného hrášku. Pre vegetariánov máme lahodný ryžový piláf s hubami a grilované zeleninové špízy.

  • A polnočná tradícia nesmie chýbať! Tradičná slovenská kapustnica so všetkým, čo k tomu patrí. Tri druhy mäska, kyslá kapusta, hríby, kyslá smotana, chlebík.

Ale LOCLUB nie je nielen o jedle. Keď sa povie zábava, myslíme tým skutočnú zábavu! NášDJ Mellcossa bude mixovať najlepšie hity až do skorých ranných hodín. A navyše, vďakanašej strategickej polohe budete mať najlepší výhľad na ohňostroj v Bratislave.

To všetko môžete zažiť za cenu 65 eur na osobu. Nezabudnuteľné chvíle, výnimočné jedlo a skvelá zábava – to všetko na dosah ruky. Ak nemáte záujem o 3-chodové menu, kúpte si vstupenku s označením SILVER. Pripojte sa k nám a urobte z tohto Silvestra niečo výnimočné. Nechajte starý rok za sebou a vítajte ten nový v štýle, ktorý si zaslúžite.

Zarezervujte si miesto v LOCLUBE a zažite Silvestra, na ktorý nikdy nezabudnete!

 

Celebrate the New Year in the heart of Bratislava: New Year's Eve at LOCLUB!

 

When Bratislava lights up with thousands of lights and fireworks, why not experience this magical night in one of the most prestigious places? Step into the world of LOCLUB and let yourself be carried away by waves of great entertainment, dance rhythms, and gourmet delights.

We've prepared for you a gourmet experience that will warm your heart even before themidnight chimes ring out:

  • Sparkling Prosecco for a welcome? Yes, please! Start the evening right and let yourself be enchanted by this refreshing drink.

  • For starters? Bruschetta with delicious tomatoes. Simple, yet great, tasty.

  • Main course? Your choice! For meat lovers, we have pork tenderloin with green pea puree. For the vegetarians, we offer a delicious mushroom rice pilaf and grilled vegetable skewers.

  • And we can't miss the midnight tradition! Traditional Slovak sauerkraut soup with all the fixings. Three types of meat, sauerkraut, mushrooms, sour cream, bread.

But LOCLUB isn't just about food. When we say entertainment, we mean real fun! Our DJ Mellcossa will be mixing the best hits until the early morning hours. Plus, thanks to our strategic location, you'll have the best view of the fireworks in Bratislava.

All of this can be experienced for a price of 65 euros per person. Unforgettable moments,exceptional food, and fantastic entertainment – all within reach.

If you're not interested in a 3-course menu, purchase a ticket labeled SILVER. Join us and make this New Year's Eve something special. Leave the old year behind and welcome the new one in style, the way you deserve.

Reserve your spot at LOCLUB and experience a New Year's Eve you'll never forget!