Finalisti súťaže Zem spieva. 

Ondro a kamaráti je projekt zameraný na experimentálne spracovanie ľudovej hudby. Upravuje piesne zo stredného Slovenska a severného Srbska viacerými prístupmi - väčšinou kombináciou spevu, sláčikových nástrojov a klavíra, ale tiež kombináciou organu a horehronského viachlasného spevu zapísaného v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V hudobných úpravách kombinujú tiež autentické prvky slovenskej ľudovej hudby s experimentálnymi prístupmi. Iniciátor a líder projektu Ondrej Druga bol akordeonista a spevák v ansámbli Kataríny Málikovej. V súčasnej tvorbe Ondrej nadväzuje na obdobie ich spoločnej tvorby, ktorá predchádzala Málikovej debutovému albumu Pustvopol.

Vstup sa otvára 30 minút pred predstavením. 

predaj len formou Hometicket !