Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Partizánska cesta 2718/97
97404 Banská Bystrica
Slovensko

www.alkp.sk
alkp@alkp.sk
+421919185148


O nás

ALKP zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status. Hlavnými aktivitami sú vzdelávacie kurzy/školenia, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť a firmy. Pri realizácii vzdelávania spolupracujeme s odborníkmi s praxou v oblasti, ktorú prednášajú.

Udalosti organizátora

LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 23.9. - 16.10.2022, Košice
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 23.9. - 16.10.2022, Košice
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie, Košice, 23.9.2022
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 23.9. - 16.10.2022, Košice
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie, Košice, 23.9.2022
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie, Košice, 23.9.2022
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava