Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Partizánska cesta 2718/97
974 04 Banská Bystrica
Slovensko

www.alkp.sk
alkp@alkp.sk
+421919185148

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

O nás

ALKP zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status. Hlavnými aktivitami sú vzdelávacie kurzy/školenia, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť a firmy. Pri realizácii vzdelávania spolupracujeme s odborníkmi s praxou v oblasti, ktorú prednášajú.

Udalosti organizátora

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti