Krajská knižnica v Žiline

Antona Bernoláka 47
010 01 Žilina
Slovensko

https://www.krajskakniznicazilina.sk/
marketing@krajskakniznicazilina.sk
+421417233090

Krajská knižnica v Žiline

Udalosti organizátora

Jarné prázdniny v knižnici
Prázdninové čmáranie
British Reading Club - Henry and Eliza
Večerný Tvorivý klub
Šije ti?
Klub u Knihuľky - Pritúľ si ma
Ako na to v knižnici?
Tréning pamäti
Dve hodiny knihovníkom
Je nás počuť
Finančná gramotnosť (vzdelávania pre dospelých)