Krajská knižnica v Žiline

A. Bernoláka 47
01177 Žilina
Slovensko

https://www.krajskakniznicazilina.sk/
marketing@krajskakniznicazilina.sk
+421417233090

Krajská knižnica v Žiline

Udalosti organizátora

Letná čitáreň v parku
Výstava Čarbi farby
Výstava Obrázky z otázky
Výstava matematickej fotografie
Letná čitáreň v parku
Výstava Čarbi farby
Výstava Obrázky z otázky
Výstava matematickej fotografie
Letná čitáreň v parku
Výstava Čarbi farby
Výstava Obrázky z otázky
Výstava matematickej fotografie
Letná čitáreň v parku
Výstava Čarbi farby
Výstava Obrázky z otázky