Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie 1738/22
058 01 Poprad
Slovensko

www.osvetapoprad.sk
osvetapp@osvetapoprad.sk
+421911434702

Podtatranské osvetové stredisko

O nás

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Územne pôsobí v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. Je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Usmerňuje a koordinuje činnosť nositeľov kultúrno-výchovných aktivít. Plní nezastupiteľné miesto pri vyhľadávaní, uchovávaní a dokumentovaní činnosti tvorcov miestnej kultúry.

Udalosti organizátora

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti