Vystavujúce autorky: Sylvia Birkušová, Blanka Cepková a Beáta Gerbócová.
Kurátorka: Zuzana Sýkorová
Trvanie výstavy: do 24/02/2024

Výstava predstavuje výber z prevažne súčasnej voľnej textilnej tvorby troch výtvarníčok Blanky Cepkovej, Beáty Gerbócovej, ktoré súčasne pedagogicky pôsobia v Ateliéri textilnej tvorby a Sylvie Birkušovej, ktorá zároveň vedie Ateliér reštaurovania textilu na VŠVU v Bratislave.

Zdroj: Turčianska galéria v Martine

Názov výstavy odkazuje na možné súkromné paralelné svety, v ktorých dokážeme slobodne existovať súbežne s viacerými ďalšími. V jednom z nich sa autori/ky oslobodení/é od reality a povinností všedného dňa môžu naplno venovať výlučne svojej tvorbe. Zároveň je odkazom na paralelné svety troch textilných výtvarníčok, ktoré sa uskutočňujú pomerne blízko seba, niekedy sa vzájomne dotýkajú, no napriek tomu sú odlišné, uchovávajú si svoju inakosť, originalitu a výnimočnosť.

Všetky tri autorky pracujú s médiom textilu veľmi otvorene a inovatívne, ich sloboda vyrastá zo suverénneho zvládnutia tradičných i súčasných technologických postupov a techník, každá je výraznou individualitou.

Dalo by sa povedať, že pre Blanku Cepkovú a Beátu Gerbócovú sa „osobnou“ v našich zemepisných šírkach až „prisvojenou“ technikou, stala technika digitálneho žakárového tkania. Technika prameniaca v histórii, spája v sebe sofistikovanosť súčasnej technológie, ktorá prevláda najmä v prípravnej fáze vzniku diela s archaickým remeselným postupom ručného tkania. Ako väčšina textilných techník a postupov vyžaduje okrem idey a invencie sústredenie, trpezlivosť a čas

. Blanka Cepková sa venuje textilnému a emailovému šperku, tvorbe komorných objektov a ako už bolo povedané, najmä digitálnej žakárovej tapisérii. V cykle Botanicus sa necháva inšpirovať prírodovednými výskumnými expedíciami, ktoré prebiehali v 19. st. a smerovali do dovtedy neprebádaných území, z ktorých sa bádatelia vracali s množstvom kresieb a exemplárov neznámych, fantastických rastlín. Vo svojej súkromnej rajskej záhrade vytvára Blanka Cepková fantastické, imaginárne rastliny. Vytkané v tapisériách fascinujú svojou krásou a monumentalitou, vyrastajú z poetiky jemnej dokumentárnej kresby 19. st. Zväčšením ich tvarov, budovaním priestorovej hĺbky, detailnou kresbou, navodzuje dojem trojrozmerného priestoru aj ich reálnej existencie.

Cyklom Botanicus podľa slov autorky, upozorňuje „na dôležitosť ochrany nielen sveta fantázie, ale aj reálneho sveta prírody pre ďalšie generácie.“ V najnovšom cykle tapisérií Znamenie