Vernisáž výstavy: 5. 12. 2023 o 17:00, Galéria Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
Trvanie výstavy: 6. 12. 2023 – 1. 3. 2024

Kurátor: Marian Meško
Organizátor projektu: Intuície Mariána Mudrocha, o.z.
Manažér projektu: Ivan Jančár
Spolupráca na projekte: Tatiana Mažárová, Juraj Mojžiš

Vystavujúci autori:
Adamčiak Milan • Balko Stanislav • Berger Roman • Bočkay Milan • Bočkayová Klára • Boštík Václav • Cigler Jakub • Cigler Václav • Cipár Miroslav • Cisárová - Mináriková Eva • Cornevin Etienne • Čarný Ladislav • Čunderlíková Marianna • Dobeš Milan • Drabina Kamil • Dúbravková-Lehotská Magda • Dušek Dušan • Ďurček Ľubomír • Fila Rudolf • Fischer Daniel • Fulka Emil • Habodász Jozef • Haugová Mila • Havrilla Vladimír • Hoffstädter Ján • Hůla Jiří • Hůla Zdeněk • Chatrná Dana • Chatrný Dalibor • Jankovič Jozef • Janoušek Ivo • Janoušková Věra • Janovic Tomáš • Jůza Jiří • Jůza Vilém • Kadlečík Ivan • Kafka Čestmír • Kafka Ivan • Kalmus Peter • Kalný Igor • Kellenberger Martin • Kern Michal • Klimo Alojz • Kocman Jiří Hynek • Koller Július • Kordoš Vladimír • Koreček Miloš • Kotásková-Rónaiová Nora • Krén Matej • Kubíček Jan • Kundera Ludvík • Laubert Otis • Lauffová Ľubica • Lindovský Jiří • Lipták Juraj • Malina Václav • Marenčin Albert • Maur Milan • Meliš Juraj • Meluzin Peter • Meško Marian • Michálek Ondřej • Mikloško František • Minárik Igor • Mojžiš Juraj • Mudroch Marián • Mydlo Svetozár • Nágel Dušan • Nágelová Beáta • Novák Ladislav • Noskovičová Svetluša • Ochrymčuk Leonid • Olič Jiří • Ovčáček Eduard • Pala Štěpán • Palová Zora • Paštéka Milan • Pichler Karol • Popovič Vladimír • Restany Pierre • Rihák Jaroslav • Rihák Samuel • Rónai Peter • Rónaiová Veronika • Rostoka Vladislav • Rudolf Pavel • Rumanský Igor • Schwartz Stefan • Sikora Rudolf • Sinte Claude • Sochorová Dana • Stacho Ľubomír • Šabo Ladislav • Šimotová Adriena • Šnajdr Miroslav • Teren Ladislav • Tóth Dezider • Uher Michal • Uher Rudolf • Urbásek Miloš • Urbásek Robert • Valoch Jiří • Vilikovský Pavel • Wojnar Jan • Zeljenka Ilja • Zhoř Igor • Zykmund Václav • Želibská Jana • Žilinčár Juraj

Prezentácia novoročných pozdravov zo zbierky Mariána Mudrocha (1945 – 2019) predstavuje veľkú tému a fenomén umenia. Poskytuje nám možnosť prezentovať tvorbu viac ako stovky slovenských, českých aj zahraničných autorov z rokov 1974−2019. „Pour féliciter“ znamená vo francúžštine „blahoželanie“ alebo „pre šťastie“. Nevie sa presne, kedy vzniklo toto označenie, no písomné pozdravy ako prvý v Rakúsko-Uhorsku začal používať český gróf Karel Chotek z Vojnína a Chotkova. Mal veľa známych a musel ich navštevovať, aby im osobne zaželal všetko najlepšie do nového roku. Trvalo to dlho a počasie mu často znemožňovalo cestovať, takže sa k niektorým ani nedostal. Aby dodržal bontón, rozhodol sa pre písomnú formu blahoželania, tzv. gratulačné lístky. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia český maliar a grafik Viktor Stretti napísal na novoročenku dve francúzske slová „pour féliciter“, z ktorých zostalo iba dodnes používané P.F.

PF-ky ostávajú v pamäti aj ako príbehy. V časoch normalizácie tvorili jednu z najdôležitejších možností komunikácie a výmeny diel medzi autormi. Dať o sebe vedieť, pripomenúť sa. Niektorí si dali tú námahu, že ich roznášali a sami vhadzovali do poštových schránok, alebo odovzdávali osobne - odovzdávanie PF-iek sa niekedy natiahlo aj do neskorého februára. A predpokladám, že už v marci začali vznikať niektoré nové originálne PF-ky na ďalší rok. Ďalším krásnym príkladom spolupatričnosti umelcov v dobe normalizácie boli albumy, ktoré si medzi sebou dávali pri príležitosti jubileí umelci, ktorých priatelia výtvarníci do nich prispievali. Ale to je už iná kapitola, i keď z tej istej knihy.

Aj prostredníctvom PF-iek bolo možné sledovať, ako sa tvorba jednotlivých autorov vyvíja. Niektoré boli vtipné, ďalšie zachytávali tep doby a reagovali na aktuálne udalosti, iné boli vyzývavé, ďalšie melancholické, niektoré optimistické, iné mali apokalyptický charakter. PF-ky sa objavujú aj na trhu s výtvarným umením. Pre niektorých zberateľov sú predmetom výmeny, podobne ako známky. – „Vymením Janu Želibskú z roku 2002 za Jozefa Jankoviča z roku 1995. Vymením Milana Adamčiaka z roku 1976 a Dalibora Chatrného z roku 1984 za Václava Boštíka z roku 1988.“

Autori však nemajú radi, ak sa ich PF-ky dostávajú na trh. Sú predsalen ich osobným a intímnym pozdravením, želaním a venovaním. V tomto môžeme dať Mariána Mudrocha za žiarivý príklad umelca i zberateľa, ktorý ich s veľkou starostlivosťou odkladal. A vďačnosť patrí aj jeho manželke pani Magdaléne Mudrochovej, ktorá sa o kolekciu stará, zabezpečila jej profesionálnu adjustáciu a katalóg k výstave. Rovnako aj Mariánovi Meškovi za odborný výber diel a Tatiane Mažárovej za odbornú spoluprácu. Vďaka nim, a samozrejme samotným autorom, si môžeme túto výstavu s radosťou pozrieť, spolu s reprezentatívnou kolekciu vybraných diel Mariána Mudrocha.

Ivan Jančár