POZVÁNKA DO SÚŤAŽE

Cineama 2023

Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Bratislavský kraj

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci filmoví amatérski tvorcovia s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit v časovom rozpätí od 16. 1. do 28. 4. 2023, súčasťou prihlášky je aj vloženie linku na stiahnutie filmu.

Súťaží sa v 3 vekových skupinách – súťažiaci vo veku do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov. Kategórie sú nasledovné: animovaný film, hraný film, dokumentárny film, publicistika, experiment, videoklip a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a  www.moska.sk 

Súťažná projekcia amatérskych filmov pod názvom Cineama 2023 sa uskutoční

v sobotu 27. 5. 2023 v kinosále Kino FILM EUROPE -  Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava.

Projekcia je verejná, vstup na ňu je voľný a Vy - milovníci kinematografie, ste na ňu srdečne pozvaní.

 

Hlavný partner podujatia, vyhlasovateľ a odborný garant súťaže:

  • Národné osvetové centrum                         

Organizátor podujatia:

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.