Výstava sa koná v rámci Týždňa maďarskej kultúry - Viac ako sused a je súčasťou medzinárodnej výstavy Konkrétne leto/ Súčasné európske geometrické tendencie.

Umelecký spolok otvorených štruktúr (Open Structures Art Society – OSAS) založený v roku 2006 si dal za cieľ zabezpečiť prezentáciu a zachovanie geometrického umenia, ktoré sa považuje za progresívnu tradíciu maďarskej umeleckej tvorby. Názov spolku je referenciou na slobodné vizuálne štúdie a tvorivé experimenty zastúpených umeleckých odvetví, na interdisciplinárne uvažovanie spolku a otvorenú spoločnosť Karla Poppera.

Iniciatívu Umeleckého spolku OSAS od začiatku podporuje Múzeum krásneho umenia v Budapešti (Szépművészeti Múzeum). Hlavným miestom usporadúvania ich mimoriadne kvalitných výstav je Vasarelyho múzeum v Budapešti. Svojimi pravidelnými podujatiami vytvárajú príležitosť pre stretnutia výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, hudby, filmu a intermediálnych umení, na spoločné odborné diskusie a prezentáciu prominentných osobností formujúcich súčasné umenie. Organizovaním tematických výstav, vydávaním publikácií a pomocou sprievodných programov umiestňujú hlavné tendencie a vynikajúce výsledky maďarského konštruktívneho, konkrétneho umenia do európskeho kontextu a tým prispievajú k vzniku jednotnej naratívy. 

Členmi spolku sú umelci a niekoľko historikov umenia, jeho predsedníčkou je Dóra Maurer. 

Prezentačnej výstavy Umeleckého spolku OSAS v Bratislave sa zúčastnia jeho zakladajúci členovia, riadni členovia a čestní členovia z radov umelcov: Levente Bálványos, Barna Benedek, Bob Bonies (č.č.), Tibor Gáyor, Hans-Jörg Glattfelder (č.č.), István Haász, Katalin Haász, István Haraszty, Katalin Hetey, Viktor Hulík (č.č.), Tamás Jovánovics, Antal Kelle, Tamás Konok, Zsuzsanna Kóródi, Dóra Maurer, Manfred Mohr(č.č.), János Megyik, András Mengyán, Vera Molnár, Barbara Nagy, István Nádler, Judit Nemes, Kamilla Szíj a András Wolsky.

Výstava je prvým krokom k oboznámeniu sa s tvorbou Umeleckého spolku OSAS a s výsledkami maďarského konštruktívneho, konkrétneho umenia po roku 1990.

 

Júlia N. Mészáros

Kurátorka výstavy: Júlia N. Mészáros
Vernisáž: 6. 6., 18.00
Trvanie: 6. 6. - 29. 7. 2018
Otvorené: ut-so 13.00 - 18.00