Zážitková prehliadka veže Budatínskeho hradu počas veľkonočnej nedele. Divadelno-hravé zoskupenie RAZCA priblíži  návštevníkom prostredníctvom hraných scénok príbehy o niekoľkých historických osobnostiach, ktoré viac či menej súvisia s dejinami žilinského regiónu. Každý obraz totiž v sebe ukrýva nejaký príbeh. Stačí ich len odhaliť.

Jednotlivé vstupy budú o 9.45, 11.15., 13.00, 14.30 a 16.00 hod.

Základné vstupné je 8 € a zľavnené 4 €.