Zažite vianočné prehliadky zámku, ktoré očaria vaše zmysly.

Spoznajte vône, chute a zvuky šľachtických Vianoc.

Spoločne nahliadneme k vianočnému stolu Jána Pálfiho, Matúša Čáka Trenčianskeho i Jána Korvína. Pozrieme sa, v akej spoločnosti trávili sviatky Pálfiovci, a spoznáme atmosféru príprav štedrovečerného stolovania u Thurzovcov.

Priestory Bojnického zámku doplnia počas decembra vianočné stromčeky, dobové dekorácie aj štylizované ukážky stolovania. Atmosféru podčiarknu zvukové obohatenia a vône nesúce sa slávnostne vyzdobeným zámkom.

K výzdobe zámku prispejú ručne robenými ozdobami a dekoráciami aj deti zo Špeciálnej materskej školy v Prievidzi a žiaci autistických tried Spojenej školy internátnej v Prievidzi.

Lektorované prehliadky vianočne vyzdobeného zámku budú prebiehať od 14. decembra 2022 do 8. januára 2023 vždy od stredy do nedele v čase od 10:00 do 15:00 hod.

V dňoch 24. decembra 2022, 25. decembra 2022 a 1. januára 2023 bude múzeum pre verejnosť uzatvorené.


Vstupné
Dospelý 1 osoba: 13,00 €
Dôchodca nad 65 rokov, študent do 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26, držiteľ ZŤP, držiteľ ZŤP-S so sprievodcom: 8,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov: 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov: 3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov: zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS: zdarma