V utorok 24. 10. 2023 o 17:00 vás v priestoroch stĺpovej sály Rákociho paláca na Hlavnej 86 v Prešove budeme vítať na otvorení výstavy SLOVensko-SLOVinská dimenzia pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky, Stanislava Raščana, v spolupráci s FF UK a Krajským múzeom v Prešove.

Výstava prezentuje kultúrno-historické a súčasné podobnosti a rozdiely dvoch krajín, ktorých osudy sú často prekvapivo paralelné ako napríklad v prípade povestí o hradoch aj prírodných útvaroch, a to v priamom zážitku v oboch jazykoch.