Výstava je súčasťou projektu Konkrétne leto/ súčasné európske geometrické tendencie

Trvanie výstavy: 28. 6. – 26. 7. 2018

Miesto výstavy: Galéria Statua (Pálffyho palác, Zámocká 47)

Výstava je otvorená pondelok až piatok od 14. do 18. hodiny, prístup zhora cez Pálffyho palác.

www.galeriastatua.sk


Štěpán Pala (* 1944, Zlín, Česká republika)

Médiá: sklo

Štěpán Pala sa narodil v roku 1944 v Zlíne. V rokoch 1958 – 1963 študoval na Škole sklárskeho dizajnu v Zlíne. Do roku 1967 pracoval ako dizajnér v sklárskej dielni v Kamenickom Šenove, neskôr v Novom Bore. V rokoch 1969 – 1975 študoval na VŠVU na oddelení Sklo v architektúre. Už počas štúdií sa jeho výtvarná tvorba uberala smerom ku geometrii s využitím matematických princípov. V 70. a 80. rokoch sa venoval voľnej tvorbe a dizajnu svietidiel do architektúry. V súčasnosti sa venuje priestorovým konštrukciám, počítačovej grafike, kresbe a sklu. Vo všetkých médiách odhaľuje pomocou matematických úloh a geometrie možnosti priestoru, objavuje nové priestorové vzťahy, tvary a telesá. Štěpán Pala vychádza vo svojej tvorbe dôsledne z uplatnenia matematiky. Geometria nie je konečným cieľom, ale len prostriedkom ukazujúcim skryté priestory univerza. Svoje myšlienky rozvíja najmä v kresbe a priestorových objektoch z drevených špajlí, sklo je len jedným z materiálov pre vyjadrenie. Sklenené objekty umožňujú zviditeľnenie zložitosti geometrických útvarov. Autor využíva všetky možnosti symetrickej a asymetrickej skladby, dynamiku aj stabilitu, skúma konečné pôsobenie zmeny detailu v kompozícii celku.